Fonn verdikalkulator for boligbyggere

Vi har laget en kalkulator for boligbyggere og entreprenører. Her kan du beregne hva du vil spare av tid, penger og miljø ved å bytte til Fonn*. Beregningene er basert på kvalitative og kvantitative undersøkelser** med de kundene vi har i Norge i dag.

Besparelsene vil være relevant og kan potensielt hentes ut av alle som i dag IKKE har en skybasert og brukervennlig samhandlingsplattform, som samler alle prosjektdeltakerne på ett og samme sted.

Step 1

*Fonn kan ikke garantere at beregningene fra kalkulatoren vil gjøre seg gjeldende for din virksomhet. 

**Beregning for besparelser er basert på spørreundersøkelse gjort med Responsanalyse mai/juni 2022 på vegne av Fonn som gikk til 4500 prosjektledere, administratorer og prosjekteiere. I tillegg er det gjort kvalitative samtaler med flere av enkeltkundene til Fonn. I tilegg har vi benyttet følgende rapporter og kilder for standardverdier: