1
start
2
result

Fonn verdikalkulator

Vi har laget en kalkulator for boligbyggere. Her kan du beregne hva du vil spare av tid, penger og miljø ved å bytte til Fonn*. Beregningene er basert på kvalitative og kvantitative undersøkelser** med de kundene vi har i Norge i dag.

Besparelsene vil være relevant og kan potensielt hentes ut av alle som i dag IKKE har en skybasert og brukervennlig samhandlingsplattform, som samler alle prosjektdeltakerne på ett og samme sted.

Legg inn et anslag på aktivitetsnivå, prosjektstørrelse, kostnader og bilreiser med fossilt drivstoff.

Your Field Value

Fonn verdikalkulator

Her er dine kalkulerte besparelser basert på informasjonen du la inn! Få resultatet tilsendt som rapport på epost. Klikk på "Motta resultat som PDF" nederst på skjemaet

,-
km
,-

Per 12 mnd

Per prosjekt

Redusert byggetid

Redusert byggetid m/Fonn. Tall i antall uker

Besparelse rentekostnader av totalpris

,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Redusert antall feil m/fonn

Besparelse for entreprenør

Besparelse effektivisering hovedentreprenør, kommunikasjon, struktur [NOK]

,-
,-

Besparelse reisetid hovedentreprenør [NOK]

,-
,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad reisetid [NOK]

,-
,-

Total besparelse kostnader for hovedentreprenør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for hovedentreprenør [tonn]

Besparelse for underleverandører
Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod tid [timer]

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-

Total besparelse kostnader for underleverandør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for underleverandør [tonn]

Redusert transport som følge av bedre koordinering (hovedentr)

Redusert reiser transport m/fonn

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-
,-

Kostnadsbesparelse transport [NOK]

,-
,-

CO2 besparelse transport [tonn]

Oppsummering

Besparelse kostnader entreprenør

,-
,-

Besparelse kostnader underleverandører

,-
,-

Besparelse kostnader [NOK]

,-
,-

Besparelse CO2 ekvivalenter [tonn]

Your Field Value